Doświadczenie

Dzięki różnorodności wykonanych zleceń posiadamy bardzo bogate doświadczenie w zakresie rozbiórek budynków.


1. Rozbiórka biurowca
Wyburzenie biurowca odbyło się bez użycia sprzętu ciężkiego ze względu na położenie budynku w centralnej części miasta blisko innych zabudowań. Ręczne wykonywanie prac rozbiórkowych znacznie ograniczyło generowany hałas i powstający podczas burzenia pył, dzięki czemu rozbiórka biurowca nie stwarzała większego utrudnienia dla otoczenia.

2. Rozbiórki budynków typu LIPSK
Rozbiórki budynków typu LIPSK są wykonywane przez nas już od kilku lat. Dzięki posiadanym przez nas uprawnieniom do usuwania materiałów zawierających azbest, możemy zaoferować naszym Klientom kompleksowe usługi rozbiórkowe. Odpady wytwarzane w trakcie demontaży budynków typu LIPSK są na bieżąco przekazywane do zagospodarowania na składowiska odpadów.

3. Wieloetapowa rozbiórka kompleksu hotelowego w pobliżu m. Bielsko-Biała
Rozbiórka kompleksu hotelowego była wykonywana przez kilka miesięcy. Wśród wytworzonych odpadów znalazły się m.in. azbest, gruz, odpady drewna, złom, linoleum itp. Po zakończeniu naszego zakresu prac, teren rozbiórki został oczyszczony, a sam obiekt został przygotowany do rozpoczęcia prac modernizacyjnych. Zleceniodawca otrzymał od nas komplet dokumentów, a wśród nich między innymi karty przekazania odpadów.


4. Rozbiórka hali magazynowej
Wyburzenie hali magazynowej zostało wykonane bez użycia sprzętu ciężkiego ze względu na bliskie sąsiedztwo innych budynków, ponieważ istniało ryzyko uszkodzenia ich przez silne wstrząsy i drgania, jakie mogą generować maszyny.